Día Mundial da Eficiencia Enerxética) Ence a impulsa nas súas plantas de celulosa e de enerxía renovable

Ence Energía y Celulosa impulsa a eficiencia enerxética nas súas dúas liñas de negocio, a celulosa e a enerxía renovable, e en todas as súas plantas de produción, como parte da súa aposta pola sustentabilidade e a economía circular.

No caso das dúas biofábricas de celulosa da empresa, situadas en Pontevedra e Navia, a madeira certificada, materia prima natural e sostible, é o punto de partida dun proceso produtivo no que se fabrica a pasta de papel, coa que se elaboran produtos reciclables, capaces de substituír ao plástico e a outros materiais non reciclables.

Ademais, nas súas biofábricas Ence xera enerxía renovable utilizando para iso biomasa forestal, é dicir, os materiais procedentes da madeira que non se destinan á produción de celulosa: cortiza e lignina. Esta última, a lignina, é un compoñente da madeira que constitúe un excelente biocombustible renovable e natural. Deste xeito, ambas as plantas son capaces de autoabastecerse enerxéticamente, á vez que contribúen a reducir a intensidade enerxética e a pegada de carbono.

A compañía levou a cabo importantes investimentos en ambas as plantas para avanzar en materia de eficiencia. Así, na planta asturiana de Ence investíronse 163 millóns de euros entre 2019 e 2020 para mellorar a súa eficiencia. Desta cantidade, case a cuarta parte dedicouse a mellorar o comportamento ambiental da biofábrica. En Pontevedra, pola súa banda, os investimentos postos en marcha para a mellora da eficiencia e o comportamento ambiental ata 2019 alcanzaron os 132 millóns de euros.
Merece a pena sinalar que ambas as plantas foron recoñecidas co certificado “Residuo Cero” de AENOR, que recoñece a aquelas organizacións que levan a cabo unha xestión máis eficiente dos seus residuos e que son capaces de valorizarlos. Ademais, a planta pontevedresa de Ence obtivo recentemente a certificación ISO 50001 de Eficiencia Enerxética, e a de Navia está en proceso de conseguilo tamén. Trátase dunha norma de aplicación voluntaria que acredita o seu compromiso e preocupación ambiental para contribuír a reducir a emisión de gases de efecto invernadoiro, así como que o seu consumo enerxético faise de maneira racional.

A xeración de enerxía renovable con biomasa constitúe un claro exemplo de eficiencia enerxética. Trátase dun proceso no que se valorizan restos agroforestais que, doutro xeito, poderían chegar a supoñer un problema ambiental, debido ao risco de queimas incontroladas e incendios que implica a súa acumulación. Doutra banda, a xeración con biomasa contribúe a combater a denominada “España baleirada” e a xerar emprego no ámbito rural. Por iso, a produción eléctrica con biomasa favorece a descarbonización e coadyuva a camiñar pola senda dunha transición enerxética xusta.

Nas súas plantas independentes de enerxía, a posta en marcha de plantas fotovoltaicas destinadas ao autoconsumo é outra das decididas apostas de Ence pola sustentabilidade, a innovación e o desenvolvemento das enerxías renovables en España. A instalación deste tipo de plantas é unha solución innovadora que reduce os consumos auxiliares das instalacións operativas, aumentando así a ecoeficiencia enerxética e o compromiso ambiental da compañía.

O primeiro exemplo desta estratexia de crecemento sostible de Ence está en Huelva, onde unha planta fotovoltaica de 820 kWp de potencia instalada aforra algo máis de 1.477.000 kWh ao ano no consumo enerxético do complexo onubense, o que supón tamén evitar a emisión á atmosfera de 462 toneladas de CO2.
Agora, a compañía desenvolve outra planta similar na súa planta de biomasa de Mérida. Prevese a súa posta en servizo o próximo mes de marzo e poderá xerar máis de 500.000 kWh ao ano.

Estas solucións innovadoras consolidan a Ence como unha referencia clara da tecnoloxía de autoconsumo e as enerxías renovables en España, e forman parte da estratexia pola sustentabilidade da compañía, que está firmemente comprometida cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible definidos polas Nacións Unidas.
 

Artículo Anterior Artículo Siguiente