Editors Choice

3/recent/post-list

Ad Code

Responsive Advertisement

Recent in Technology

Vigo, aún a vueltas con la modificación de la ordenanza del agua

A modificación da ordenanza da auga recibiu o aval definitivo do Pleno municipal do Concello de Vigo o que permitirá aplicar o cobro por consumo ademais de garantir o servizo de abastecemento para toda a cidade. Logo de recibir o informe favorable da Comisión de Prezos de Galicia e tan só unha ducia suxestións cidadás, a Corporación municipal aprobou definitivamente un cambio da ordenanza, que atende aos principios de uso eficiente da auga, consumo responsable, equidade e transparencia, de forma que o novo recibo identificará tanto os tramos fixos (abastecemento, sumidoiro e depuración) como o consumo variable.

Segundo detallou o concelleiro de Facenda, Jaime Aneiros, a modificación establece un prezo de tan só 7 céntimos por cada 100 litros de auga por persoa e día (incluídas as actividades comerciais), ademais de introducir unha bonificación do 50% da cota fixa para as persoas en situación de vulnerabilidade económica o familiar que permitirá que 4.000 persoas se beneficien desta medida. En terceiro lugar, mellórase a condición dos edificios con auga centralizada porque deixarán de pagar como se fose un uso industrial e poderán acollerse á tarifa doméstica. 

Na sesión plenaria desta mañá, esta modificación contou co voto favorable do grupo socialista e coa oposición do resto das forzas políticas que coincidiron ao sinalar que o cambio responde a un intento de favorecer á empresa concesionaria do servizo.

Publicar un comentario

0 Comentarios

Ad Code

Responsive Advertisement