Ence continúa reforzando a seguridade fronte á Covid-19 en su factoría de Pontevedra

PONTEVEDRA - Ence Energía y Celulosa foi unha das organizacións pioneiras do ámbito industrial español en poñer en marcha un protocolo de actuación fronte á COVID-19. Anticipándose á situación, a compañía estableceu o 24 de febreiro un protocolo preventivo en todos os seus centros de traballo, que incluía medidas como a restrición de visitas ás  biofábricas, a dotación de máscaras cirúrxicas e xel desinfectante, así como a realización continua de test para identificar posibles casos  asintomáticos, entre outras múltiples medidas. A seguridade foi, desde o comezo da crise sanitaria, unha prioridade para Ence.

A última innovación da compañía en materia de seguridade foi a implementación dunha ferramenta dixital, denominada “Pasaporte  Covid”, que permite automatizar o acceso seguro das persoas aos centros de traballo. Esta aplicación procesa un cuestionario e xunto coas probas realizadas a cada persoa antes de acceder ás instalacións de Ence, dando luz verde unicamente a aqueles que cumpran con todas as garantías para previr o contaxio.

Esta innovación foi posta en marcha recentemente nas  biofábricas de celulosa e nas plantas de enerxía renovable como unha das medidas máis importantes continuar reforzando a seguridade das instalacións de Ence. A empresa continúa, desta maneira, anticipando a análise de todos os riscos derivados do virus e implantando medidas preventivas de modo prematuro, buscando con iso a protección do equipo humano e as súas familias, fronte a calquera outro criterio.

Actualmente, o equipo humano de Ence mantén unhas estritas medidas de seguridade para poder realizar o seu traballo sen risco de contaxio, como controis de temperatura á entrada, desinfección de espazos, distancia mínima de 2 metros entre traballadores, portar pantalla facial, máscara e luvas en traballos de proximidade ou realizar os cambios de quenda de forma telemática.

Do mesmo xeito, Ence foi unha das primeiras empresas españolas en instaurar o teletraballo en todos os seus centros, co fin de reducir o tránsito de persoas e asegurar a produción de celulosa e enerxía. Unha modalidade que, en función dos protocolos activos, mantense nos diversos centros de traballo.

A seguridade, en Ence, forma parte das variables esenciais de  xestión da  compañía e é un dos alicerces que fundamentan o seu compromiso coa sustentabilidade, coa finalidade de contribuír a mellorar o benestar das persoas, impulsar o desenvolvemento económico e social das comunidades nas que está presente e crear valor sostible no tempo.