Galicia se mantiene como la Comunidad Autónoma que más rápido paga a los proveedores

Ao peche do mes de maio, o período medio de pago en Galicia é de 13,2 días, menos da metade que a media autonómica (34,9 días)


A débeda comercial de Galicia tamén é das máis baixas de España


O Ministerio de Facenda vén de indicar que Galicia pechou o mes de maio sendo a comunidade autónoma co mellora tempo medio de pago a provedores de España, tal como mostran os datos do ‘Informe mensual sobre plazos de pago a proveedores y deuda comercial de las Comunidades Autónomas’ publicado hoxe.

O período medio de pago (PMP) de Galicia ao peche do mes de maio situouse en 13,2 días, o que supón o tempo máis baixo das 17 comunidades autónomas. Pola contra, este indicador ascendeu a 34,9 días na media autonómica, o que confirma que Galicia pagou de media as súas facturas en menos da metade de tempo que o conxunto das comunidades.

En canto á evolución da débeda comercial, os datos do informe elaborado polo Ministerio de Facenda tamén sitúan a Galicia como unha das comunidades autónoma con menor débeda comercial de España ao peche do mes de maio.
Segundo o informe do ministerio, a ratio de débeda/PIB de Galicia situouse no mes de maio no 0,14%, menos da metade que a media autonómica, que foi do 0,39%. Ao peche do mes de maio, a débeda comercial do conxunto das comunidades autónomas era de 4.365 millóns de euros, dos que só 82 millóns –o 1,9% do total– corresponden a Galicia.


Artículo Anterior Artículo Siguiente