Francisco González Sarria sigue al frente del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia

Proclámase a única candidatura presentada á Xunta de Goberno do CPXG.
Ao non ter habido reclamación alguna, queda proclamada como definitiva a única candidatura presentada para a renovación da Xunta de Goberno do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG).
O pasado 15 de abril pechouse o prazo establecido polo calendario electoral para presentar candidatos ás eleccións para a Xunta de Goberno do CPXG, cunha única candidatura presentada. Non habendo reclamación alguha, e ao non teren concurrido máis candidaturas, quedaría proclamada, sen necesidade de realizar as votacións, elixida nova Xunta de Goberno. Dende hoxe a Xunta de Goberno actual pasará a estar en funcións ata a toma de posesión que terá lugar a finais do mes de maio.

A composición da candidatura proclamada é a seguinte:
Decano: Francisco Xosé González Sarria
Vicedecana 1º: Sonia Vizoso Pérez
Vicedecana 2º: Belén Regueira Leal
Vicedecano 3º: Xosé Manuel Pereiro Sánchez
Secretario: Darío Janeiro Pereira
Tesoureira: Ángela Fernández Casal
Vogal: María Bragado Paz
Vogal: Valeria Pereiras Reza
Vogal: Marcos Sanluis López
Vogal: Xaime Leiro Darriba
Vogal: Xaime Conde Guillade
Vogal: Eliana Martíns Alvela
Vogal: Ana González Liste
Vogal: Mónica Rosas Conde
Vogal: Belén López Rodriguez
Vogal: Matilde Vázquez Rojo
Suplentes:
· Manuel Vázquez Sola
· Marta Rodríguez Álvarez
· Isabel Quintairos Blanco
· Fernando Varela Bibián
· Xosé Andrés Vázquez Hermida

Francisco Xosé González Sarria