Hasta 565.000 euros, la Depo incrementa ayudas básicas de emergencia para 52 concellos

A Deputación de Pontevedra vén de aprobar en Xunta de Goberno as bases reguladoras das Axudas Básicas de Emerxencia do 2021 para os 52 concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, que terán un orzamento de 565.000 euros, o que supón un incremento de 100.000 euros con respecto a este ano.

A través desta liña de axudas, a institución provincial pon a disposición dos servizos sociais comunitarios dos concellos recursos públicos de xeito áxil e eficaz para que poidan atender as demandas de urxente e puntual necesidade das e dos cidadáns que se atopan en situación ou risco de exclusión social, con especial atención a aquelas persoas con menores ao seu cargo, amais de dar resposta a situacións de grave emerxencia. Dos citados 565.000 euros, un total de 365.000 euros son para axudas de gastos correntes e 200.000 euros para investimentos, e establécese unha contía máxima para cada concello que vai desde os 7.800 aos 17.800 euros, en función da súa poboación e da porcentaxe de desemprego con respecto á mesma.
Estas axudas permiten ás persoas en situación de vulnerabilidade poder afrontar pagamentos de diferentes tipos, entre os que se inclúen gastos de alimentación, vivenda ou necesidades básicas. Para o vindeiro ano, como novidade, incluirase na tipoloxía destas achegas as destinadas á adquisición de roupa e calzado, así como á compra de produtos de protección contra a Covid, coma máscaras e xel hidroalcólico.

O resto dos pagamentos que se poden financiar a través destas axudas son os servizos de carácter complementario por parte de persoas con algunha diversidade funcional ou dependencia que non poidan facerlle fronte ao gasto por si mesmas; o pago de custes de alimentación; de uso da vivenda; de recibos; pagamento de produtos de hixiene e limpeza; de produtos farmacéuticos; adquisición de electrodomésticos básicos; pago de gastos de desprazamentos; de lentes e audífonos; de tratamentos de odontoloxía; pago de produtos de apoio para persoas con diversidade funcional e de apoio á infancia.
O pasado ano estas axudas da Deputación deron cobertura a 1.65o unidades de convivencia na provincia, das que 1.150 tiñan menores ao seu cargo e 896 tiñan a ambos proxenitores en situación de desemprego. Ademais, 300 das beneficiarias eran familias monoparentais, 392 eran usuarias do Servizo de Educación e Apoio Familiar, e 73 usuarias do Servizo de Axuda no Fogar. Así mesmo, 67 persoas eran vítimas de violencia de xénero, 333 tiñan diversidade funcional ou grao de dependencia recoñecido, e 278 eran persoas maiores. Doutra banda, outras 159 eran persoas con alcoholismo e ou drogodependencia; 13 eran persoas transeúntes ou sen fogar; 29 foron persoas solicitantes de asilo ou refuxiados e 59 eran emigrantes retornados.Artículo Anterior Artículo Siguiente