Ence obtén a Certificación Great Place to Work

Trátase dun recoñecemento no ámbito da xestión de persoas e estratexia de negocio máis prestixioso no ámbito nacional e internacional, outorgado anualmente aos mellores empregadores do mundo. 

· O compromiso da compañía cun trato xusto independentemente do xénero, raza ou condición sexual e a contribución que realiza á sociedade, entre as cuestións máis valoradas polos seus profesionais.

· 8 de cada 10 empregados consideran que a compañía é un Gran Lugar para Traballar, manténdose por riba da media do sector

· Ence pechou o ano 2019 cunha brecha salarial cero entre os homes e as mulleres que compoñen o seu equipo humano, un fito no sector industrial


Ence-Energía y Celulosa, compañía pertencente ao sector industrial manufactureiro, conseguiu a Certificación como un Gran Lugar para Traballar, outorgado pola consultora Great Place to Work®, líder na identificación e certificación de Excelentes Lugares para Traballar.Madrid.
Despois dun diagnóstico do ambiente organizacional, que inclúe un cuestionario global dos empregados, a compañía obtivo esta certificación que acredita que Ence é unha organización cunha cultura de alta confianza, capaz de atraer e reter talento. Así, 8 de cada 10 empregados cren que a compañía é un Gran Lugar para Traballar, un dato que sitúa á compañía por encima da media do sector.
En concreto, dos resultados da enquisa desvélase a especial valoración que os seus profesionais fan do tratamento xusto que reciben independentemente do seu xénero, raza ou condición sexual —referendado por unha media do 90% do equipo humano de Ence— e a contribución que a compañía realiza á sociedade —valorado polo 85% dos profesionais—; entre outras cuestións. Así mesmo, un 90% dos empregados afirma que lle gustaría traballar en Ence por moito tempo.

A xestión do capital humano en Ence ten entre os seus obxectivos estratéxicos fomentar a Diversidade e Igualdade de Oportunidades, a través dun plan de igualdade que contempla, entre outras, accións encamiñadas reducir a brecha salarial de xénero e aumentar a porcentaxe da muller en persoal.
Deste xeito , Ence incrementou durante o terceiro trimestre de 2020 nun 13,2% o número de mulleres no persoal respecto a 2019 e conseguiu pechar o exercicio 2019 cunha fenda salarial cero no seu persoal, un dato que representa un fito no sector industrial.
A contribución á sociedade, destacada na enquisa polos empregados, é o resultado da orientación de Ence cara ao desenvolvemento das comunidades nas que opera, mediante o establecemento de leitos efectivos de dialogo e a posta en marcha de plans de relación que contemplan accións de diversa índole.

Para Ignacio Colmenares, Presidente e Conselleiro Delegado de Ence: “Esta certificación supón unha noticia moi positiva para nós, especialmente este ano, no cal a Covid-19 nos ha dificultado enormemente efectuar todas as accións de mellora do clima organizacional que tiñamos planificadas”. “Hoxe sentímonos orgullosos porque este recoñecemento avala todos os nosos esforzos nesta materia, que levamos efectuando desde 2017 para lograr ser recoñecidos como un Gran Lugar para Traballar” explica o Presidente da compañía.

Great Place to Work® é a firma consultora que durante máis de 30 anos leva traballando con empresas de todo o mundo para identificar, crear e manter culturas de alta confianza e alto rendemento axudando ás organizacións para converterse en Mellores Lugares para Traballar.