Energía solar. Paso al frente en Moaña constituyéndose muy interesante asociación de usuarios

Acaban de constituir en Moaña una más que interesante asociación (de "Usuarios de Enerxia, Moaña Solar"), que busca defender los intereses de la ciudadanía en un plano tan fundamental en el día a día de las personas como es todo lo energético y sobre todo lo procedentes de nuevas fuentes de energía. Nuevos sistemas de captación de energía, lucha contra fraudes y desigualdades, aportaciones y mejoras... Un apasionante sector en donde ya iba siendo hora que los usuarios y consumidores alcen su voz y hagan que se respeten y no atropellen sus derechos. 

Nuestra más sincera felicitación a los promotores de esta iniciativa, entre los que se encuentra el ex-concejal en Moaña, Víctor Pastoriza, del que celebramos recibir noticias así, en esta hora. Como colaboración a la labor que realizan, vaya aquí, reproducida la carta abierta que el presidente de la nueva asociación, Antón Pena, hace presente al vecindario del municipio de Moaña. Dice así :

Veciña/o.


Por iniciativa europea estase intentando regular a participación de cidadáns,

empresas e institucións na imparable transformación de todo o relacionado

coa producción, distribución, almacenamento e consumo da enerxía eléctrica,

de modo que en breve teremos ocasión de poder romper co principio que rexiu

ata agora no noso subministro eléctrico, polo que máis aló da porta da nosa

casa ou do noso contador sólo hai compañía distribuidora, que é o monopolio .


Nalgúns paises europeos funcionan xa o que se chaman comunidades

enerxéticas locais (CEL). Neste modelo, as asociacións-comunidades poden

asumir o papel de distribuidoras no seu ambito, poden xerar, almacenar,

consumir e comercializar a súa propia enerxia, primando os beneficios

medioambientais e sociais máis que os económicos .


Este modelo de xeración distribuida, fará posible que calquera de nós poida

xerar enerxía no propio tellado e almacenala na propia casa ou no ámbito da

comunidade, a un prezo máis baixo que o que agora pagamos polo noso

subministro. Un fenómeno que cambia radicalmente o modo tradicional de

xeración eléctrica, ata agora só en grandes plantas.


Esta circunstancia abre unhas posibilidades moi grandes de colaboración

dentro das comunidades que se constitúan, cubrindo de modo interno as

necesidades duns coas potencialidades doutros, podendo internalizar un

beneficio de colaboración que ben o quixeran para elas as grandes compañías,

que xa están agora intentando chegar a acordos individuais con cidadans,

empresas e institucións, e seguirán presionando no futuro máis ainda.


Á espera da regulación necesaria en España para crear unha CEL, ó longo

deste ano 2020 que recordaremos toda a vida, un grupo de veciños de Moaña

que sinten certa indignación por todo o que rodea o “mercado eléctrico” e gran

preocupación polas consecuencias medioambientais que produce a xeración

tradicional de enerxía, creamos unha Asociación “preparatoria”, que

denominamos "ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ENERXÍA MOAÑA SOLAR"

cos seguintes obxetivos:


● Preparar a futura posta en marcha da Comunidade de Enerxía Local de

Moaña.

● Organizar a contratación colectiva de instalacións fotovoltaicas.

● Combatir -en tódalas súas formas-, a pobreza enerxética.

● Impulsar o uso das enerxías renovables e reducir a emisión de todo tipo

de gases nocivos.

● Participar activamente dos obxectivos de implantación da enerxía

renovable, e xestionar o acceso ós recursos económicos habilitados para

conseguilos polas diferentes administracións competentes.Para acadar estes obxectivos, dende a Asociación queremos:

● Difundir e asentar entre a veciñanza o concepto de Comunidade

Enerxética Local.

● Levar a cabo actividades e iniciativas para informar, difundir e divulgar

as características das enerxías renovables dentro dun modelo enerxético

racional e sostible.

● Buscar a implicación das diferentes administracións públicas para facilitar

os trámites para a posta en marcha e funcionamento das instalacións de

autoconsumo fotovoltaico.

● Buscar a implicación das diferentes administracións públicas para

conseguir o menor custo económico na posta en marcha e no

funcionamento das instalacións de autoconsumo fotovoltaico, a través de

axudas, subvencións e bonificacións de taxas e impostos.


Ante a excepcionalidade da situación actual, que dificulta a organización de

actos e encontros, estamos valorando a posibilidad de levar a cabo pequenas

xuntanzas ó longo do concello de Moaña para extender estas propostas e invitar a cantos

veciños desexen a participar activamente na Asociación.


Si queres ser protagonista deste cambio do modelo enerxético, podes

contactar coa concellería de Medio Ambiente do Concello de Moaña -moi

implicada e colaboradora con esta iniciativa-, a través do teléfono 986310100

ou ben no enderezo electrónico odilobarreiro@concellodemoana.org .


A Asociación ofrece información en www.moañasolar.org. Dende a web podes

contactar coa actual directiva da Asociación.

O presidente da Asociación : 

Antón Pena PargaArtículo Anterior Artículo Siguiente