Frente a falsas acusaciones : ENCE se pone de ejemplo de sustentabilidad y economía circular

Ante a recente publicación dun informe por parte dunha entidade conservacionista que alude á biofábrica de Pontevedra como un exemplo de “neglixencia ambiental”, a compañía expón que os argumentos utilizados para iso -principalmente, o presunto uso ilegal de aceites usados como combustible- non se axustan á realidade, e supoñen unha grave acusación cara a unha planta que cumpre toda a regulación vixente.

A biofábrica de Ence cumpre escrupulosamente a súa Autorización Ambiental Integrada (AAI) e en ningún caso está a utilizar combustibles nin ningún outro produto incompatible coa devandita Autorización, cuxa concesión avala e garante, precisamente, que o comportamento ambiental da planta cumpre plenamente con toda a normativa ambiental autonómica.
A compañía cumpre, por tanto, coa orde ministerial APM/205/2018, do 22 de febreiro, que regula o uso como combustible de aceite procesado; e do mesmo xeito, a empresa tamén esixe a todos os seus provedores un certificado que avale que cumpren cos requisitos establecidos pola citada orde.

Esta actividade supón un exemplo da contribución da biofábrica á economía circular, ao reutilizar e conferir un novo valor aos subproductos que utiliza para operar. Polo seu sobresaliente desempeño neste aspecto, en 2019 a biofábrica de Ence en Pontevedra certificouse de acordo aos requirimentos establecidos no Regulamento de Residuo Cero de AENOR ( RP- CSG-057), sendo unha das primeiras empresas no país en obter este certificado e a primeira do seu sector industrial.

A planta conta, igualmente, con destacados recoñecementos ambientais internacionais, como a Distinción Ouro da Comisión Europea e a ecoetiqueta Nordic Swan, selo ecolóxico oficial dos gobernos escandinavos. A súa celulosa tamén foi recoñecida coa Etiqueta Ecolóxica da UE para o papel gráfico, para o papel tisú e os produtos de papel tisú.

Outra garantía do bo desempeño ambiental da planta e da súa calidade ambiental é que este verán a Ría de Pontevedra conta con 24 praias distinguidas co galardón “Bandeira Azul” da UE. A ría pontevedresa loce tres bandeiras azuis máis nos seus areais con respecto ao pasado ano. As seis praias con bandeira azul próximas á biofábrica de Ence revalidaron a súa distinción: Aguete, Mogor, Portocelo, Loira e O Santo- Coviña en Marín, e Cabeceira en Poio.
A todo iso cabe engadir a presenza de importantes bancos de marisqueo en Os Praceres, así como nas localidades próximas de Lourido, Combarro e Raxó, e o feito de que a calidade do aire da ría de Pontevedra estea entre as mellores comparada coas demais rías.

Artículo Anterior Artículo Siguiente