Ence sigue insistiendo en sus planteamientos de desarrollo sostenible

Ence contribúe, a través da súa actividade, á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.
A través do seu modelo de negocio, baseado no aproveitamento sostible de recursos naturais renovables, Ence – Energía y Celulosa contribúe ao cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible da ONU.

A empresa, líder europea en produción de celulosa de eucalipto e primeira empresa española en produción de enerxía renovable con biomasa agrícola e forestal, leva a cabo unha decidida aposta pola sustentabilidade que, consecuentemente, ten un reflexo en termos de competitividade.

A través da súa actividade, a compañía coadxuva a avanzar cara á descarbonización do sector enerxético, xerando enerxía renovable nas súas plantas independentes de enerxía e nas súas biofábricas –que se abastecen coa devandita enerxía renovable-. Ademais, as masas forestais que Ence xestiona contribúen a absorber CO2 da atmosfera, mitigando os efectos do cambio climático.

Doutra banda, hai que destacar que Ence representa un claro exemplo de transición dun modelo lineal á economía circular, xa que a súa actividade baséase no aproveitamento de recursos renovables, como a madeira ou a biomasa, valorizando os seus residuos e incorporándoos de novo á súa cadea de traballo, o que permite reducir o impacto ambiental, colaborando así co obxectivo de produción responsable. Así mesmo, a súa actividade tamén favorece o consumo responsable, xa que as diferentes variedades de celulosa que produce Ence ofrecen alternativas renovables fronte outros produtos, como plásticos e diversos materiais derivados do petróleo.

A actividade da compañía axuda, así mesmo, á loita contra o despoboamento rural, xa que representa un importante motor de desenvolvemento neste ámbito. Mediante a produción de celulosa, e a través da súa cadea de subministración de madeira, a compañía contribúe a xerar emprego e valor para contratistas, subministradores e propietarios forestais en España. Ademais, a xeración de enerxía con biomasa nas plantas de Ence axuda a levar a cabo unha transición enerxética xusta, xa que é un motor de emprego sostible nas devanditos contornas rurais.

Por último, o modelo de xestión da compañía fai especial fincapé en protexer a vida de ecosistemas terrestres, xa que loita contra a deforestación e realiza unha xestión sostible das plantacións forestais, apostando pola certificación forestal tanto no seu patrimonio como en toda a súa cadea de subministración. Do mesmo xeito, Ence contribúe a previr incendios forestais, promovendo unha xestión forestal activa e retirando a biomasa forestal sobrante, o que reduce o risco de incendio.
O compromiso ambiental de Ence, baseado no cumprimento rigoroso e exhaustivo da normativa vixente, está acreditado por diversas certificacións ambientais, e mesmo conta con distincións internacionais como a ecoetiqueta Nordic Swan, selo dos países nórdicos, por cumprir cos criterios máis esixentes de respecto ambiental.