Ence amplía as medidas de conciliación familiar durante a crise do COVID-19

As biofábricas e plantas de enerxía renovable de Ence continúan funcionando, máis necesarias que nunca nestes momentos, xa que a partir da pasta de celulosa que producen fabrícanse produtos de primeira necesidade hixiénicos e sanitarios, ademais de enerxía eléctrica para a subministración dos fogares españois

Neste contexto, e consciente da realidade que atravesan os seus traballadores, a compañía puxo en marcha unha serie de medidas para facilitar a conciliación laboral e familiar dos seus empregados durante a situación excepcional que están a vivir.

A prioridade de Ence son as persoas, o seu equipo humano e o das empresas auxiliares coas que traballa, así como as súas respectivas familias. Por esta razón, hai máis de dous meses que a compañía tomou a decisión de instaurar o teletraballo entre todos os empregados que puidesen desenvolver as súas tarefas diarias desde casa, reducindo ao mínimo o número de persoas nos lugares de traballo.

Tras o peche dos centros escolares aprobado polas autoridades, Ence puxo ao dispor de todos os seus traballadores con fillos menores de 12 anos a posibilidade de flexibilizar a súa xornada de traballo, para así poder atender as novas necesidades familiares xeradas como consecuencia da pandemia.

Ademais disto, recentemente adaptouse o marco horario para seguir facilitando a conciliación e a flexibilidade que esta nova situación require. Por esta razón, Ence adaptou o horario de presenza obrigatoria, situándoo entre as 9:00 e as 13:00 horas

As reunións, realizadas de forma telemática, só poden levar a cabo durante o horario de presenza obrigatoria, respectando sempre as adaptacións individuais de horario que cada empregado solicitase para atender ás súas necesidades familiares.
O capital máis valioso co que conta Ence son os seus traballadores, os cales están a realizar un gran esforzo #ante esta situación excepcional. Por iso, a compañía está a recibir e escoitando todas as peticións dos seus empregados para seguir poñendo en marcha novas medidas de conciliación, co fin de mellorar a súa calidade de vida e, así, poder superar esta crise xunto e da mellor maneira posible.