Sobre la Unión de Periodistas de Pontevedra y un depósito en el Archivo de Deputación

Muy interesante la información que nos remite el Gabinete de Prensa de la Deputación y que transcribimos íntegramente debajo. En lo concerniente a la Unión de Periodistas de Pontevedra debe decirse que la referencia siguiente es en su totalidad correcta, si bien se echa en falta alguna mención a la fundación y orígenes.
Dice así en la web del Arquivo de Deputación : "A Unión de Xornalistas de Pontevedra foi creada a mediados do ano 1982 e funcionou ata mediados de 1985. Non coñecemos os seus estatutos nin a súa finalidade específica que, supoñemos, sería a defensa e mellora da súa actividade profesional. Organicamente contaba cunha xunta directiva e unha asemblea xeral. Estaba integrada na Federación Nacional de Unións de Xornalistas e tiña diferencias coa Asociación de Prensa da provincia. O seu presidente foi José Francisco Armesto e o vicepresidente Pedro Antonio Rivas.Esta documentación entregoulla ó Arquivo para a súa custodia e tratamento no ano 1994 pola periodista Pilar Fariña cando se disolveu a asociación". 
Así pues -y sin enmendar la plana al buen trabajo de archivo y clasificación hecho por Deputación-, solamente a título complementario y para mayor abundamiento, cabría decir que la Unión de Periodistas de Pontevedra fue fundada por un grupo de periodistas : Eugenio Eiroa Franco - primer firmante de la solicitud de aprobación de estatutos-, José G. Posada-Curros, Amador Larriba Nieto, Balbino de las Fuentes Mora, Laureano Martínez Guisande, Francisco J. Gil... Los antes citados, constituidos finalmente en gestora, organizaron diversas reuniones constitutivas y pre-fundacionales en Vigo y Pontevedra, tramitando luego, en su momento, los estatutos de la entidad, que serían aprobados tiempo después por el Gobierno Civil de entonces, cuyo titular era Joaquín Borrell Mestre.
Recuerda así Eugenio Eiroa que durante año y medio se celebraron diversas reuniones previas, contándose en cada una de ellas con la participación de numerosos periodistas, fotógrafos de prensa -que también se integraron en la entidad- y colaboradores fijos de medios de Prensa, Radio y Televisión presentes en la provincia. 
Una vez tramitada y fundada la entidad al aprobarse sus estatutos, tras organizar un ciclo de importantes conferencias a modo de presentación en sociedad de la Unión de Periodistas de Pontevedra, su junta gestora convocó una asamblea general en donde se elegiría la primera Junta Directiva, con José Francisco Armesto como presidente, Pedro Antonio Rivas como vicepresidente y Pilar Fariña como secretaria general, entre otros. 
Un notable grupo de periodistas pidió en la asamblea -celebrada en el Casino Mercantil de Pontevedra- a Eugenio Eiroa Franco que presentase su candidatura a la presidencia; Eiroa renunció a hacerlo en aras de lograr la máxima unidad del colectivo, alrededor de la figura de José Francisco Armesto, figura de notable prestigio entonces, no en vano era el director de "Faro de Vigo". A partir de ahí, la Unión de Periodistas de Pontevedra siguió su camino de la mano de la directiva elegida en el acto del Mercantil pontevedrés, hasta que años después se disolvió tras tiempo sin actividad.

No debe de confundirse la Unión de Periodistas de Pontevedra con la Unión de Periodistas Deportivos; esta última, de nombre completo Unión de Periodistas Deportivos de España, fue una gran asociación de ámbito y carácter estatal, liderada en sus primeros y más importantes tiempos por un legendario periodista mallorquín, afincado en Madrid, co-fundador y firma ilustre durante muchos años (casi 32) en el diario "As". Miguel Vidal Perelló, uno de los mejores periodistas deportivo que España ha tenido, es el gran artífice de la Unión de Periodistas Deportivos de España que en sus primeros años tuvo una delegación provincial en Pontevedra, con Eugenio Eiroa Franco como delegado y Laureano Martínez Guisande como vice-delegado. La UPDE integraba numerosísimos periodistas y fotógrafos de Prensa, Radio y Televisión de toda España que dedicasen su actividad, en todo o en parte, a la información deportiva. 
Publicamos ahora la interesante y útil nota de prensa hoy remitida por el Gabinete de Deputación sobre la interesante labor que realiza en estos días de "cuarentena" archivo del organismo provincial. Dice así :
"O Arquivo da Deputación está a potenciar a difusión dos seus fondos dando a coñecer documentos singulares a través da web durante a corentena

A que fai referencia o ‘carallo 29’? Que era a Xunta Provincial de Electrificación? Quen formaba parte da Unión de Xornalistas de Pontevedra? Como foi a actividade conserveira en Marín dende 1610? O Arquivo da Deputación de Pontevedra está a potenciar durante a corentena do COVID-19 a difusión da información que dispón nos seus fondos a través da páxina web. De forma case diaria, os xefes de área do Servizo de Patrimonio Documental están a publicar artigos e información sobre documentos singulares de distinta orixe que poñen de relevo anécdotas e situacións históricas que permiten coñecer un pouco máis a provincia de Pontevedra.

Segundo apunta a deputada responsable do Arquivo, María Ortega, é importante que a poboación teña fácil acceso ao seu Patrimonio, xa ben sexa persoal investigador ou persoas de a pé. Para estes últimos, subliña, “é moi importante o traballo de divulgación do persoal do Arquivo que xa se fai habitualmente, pero de maneira máis singular neste periodo no que a cidadanía ten máis tempo para consultar dende as súas casas  aínda que soamente sexa por ocio”.

O último artigo subido na web (arquivos.depo.gal) fai referencia a ‘O carallo 29 e a importancia do foro en Galicia’. Nel explícase que o foro tivo un fondo calado na forma da transmisión da terra: era un contrato, xeralmente de carácter agrario, de longa duración e de orixe medieval, polo cal unha persoa ou institución, fidalguía e Igrexa lle cedía a outra o uso ou proveito dunha cousa ou ben (xeralmente unha terra) a cambio do cumprimento de diversas condicións previamente estipuladas.  A duración destes contratos agrarios –dende o principio moi longa-, fixouse por vidas de 3 voces (vidas de foreiros) ou de 3 reis e 29 anos. De aí o famoso “carallo 29”, dito que se foi transmitindo de xeración en xeración e, malia que os foros desapareceron, aínda se escoita con certa frecuencia nos nosos días.

En concreto, o Arquivo dispón da colección documental Barcia do Seixo, que achega un conxunto de foros que tiña o mosteiro de Santa María da Armenteira na parroquia de Santa Ana da Barcia do Seixo, no concello pontevedrés da Lama. Consta de 68 documentos desde 1315 ata 1673, que ocupan unha unidade de instalación dentro das dependencias da institución provincial. A forma de ingreso no Arquivo foi mediante depósito permanente pola Asociación Veciñal Fonte dos Chaos da parroquia de Santa Ana da Barcia, sendo a documentación dixitalizada na súa totalidade e a disposición das persoas usuarias no portal AtoPO (atopo.depo.gal) e arquivos.depo.es.

Algúns exemplos do que se pode atopar nestas web son o foro a Hernán Merino e Marina Pérez no Paraño de Gabián polas súas vidas, datado en 1315 e accesible no lugar https://atopo.depo.gal/Record/arc.DEPO00201070781, ou tamén o nomeamento de Pedro do Carballal El Mozo, neto de Pedro do Carballal, no lugar de Cambeses. 1599 https://atopo.depo.gal/Record/arc.DEPO00201071422.

Outras entradas
Por outra banda, na web do Arquivo tamén se teñen colgado nos últimos días informacións relativas á actividade conserveira na vila de Marín, con fondos familiares privados da familia Nores datados entre 1610 e 1980; un artigo sobre a Unión de Xornalistas de Pontevedra creada no 1982; ou datos sobre a Xunta Provincial de Electrificación creada en 1954 que tiña como obxectivo levar a luz a entidades que carecían dela por aquel entón.
Nos vindeiros días o Arquivo serguirá colgando diferentes artigos relativos ás súas diferentes áreas dentro do Servicio Bibliográfico (Patrimonio Bibliográfico, Biblioteca, Hemeroteca, Cartoteca e Audiovisuais), que non se poden consultar presencialmente por mor das limitacións de mobilidade da emerxencia sanitaria, pero si online."

Imagen de su juventud, cuando escribía asiduamente en la revista
"Vida Gallega", a la que dedicó esa foto. Hablamos del doctor don
José Gómez Posada-Curros,
quien participaría muy activamente en
la fundación y tiempos de la gestora de la Unión de Periodistas de Pontevedra.

Share: