Galicia : as enfermidades respiratorias foron o motivo máis frecuente de ingreso no hospital

Galicia : as enfermidades respiratorias foron o motivo máis frecuente de ingreso no hospital (14 de cada 100 altas), seguidas das enfermidades do aparato circulatorio (13 de cada 100) e dixestivo (12 de cada 100).