Editors Choice

3/recent/post-list

Ad Code

Responsive Advertisement

Recent in Technology

A biofábrica de Ence Pontevedra completa a súa parada técnica anual con total seguridade fronte ao coronavirus

A parada técnica anual da biofábrica de Ence en Pontevedra completouse de maneira satisfactoria, retomando a planta a súa actividade habitual. A operación, que este ano se realizou entre estritas normas de seguridade fronte ao coronavirus, permitiu someter ás instalacións a un exhaustivo programa para incorporar novas tecnoloxías, a fin de seguir reforzando a súa eficiencia, fiabilidade e excelencia ambiental.
A parada da biofábrica de Pontevedra supuxo un investimento aproximado de 2 millóns de euros. Un investimento que non só destinouse ao mantemento da instalación senón, tamén, á mellora da súa eficiencia e sustentabilidade.

Ademais, e grazas ás estritas medidas de protección aplicadas, que demostraron a súa eficacia, logrouse culminar a parada anual con total seguridade fronte ao coronavirus, sen ningún contaxio no interior das instalacións.
Así, durante estas dúas semanas, a compañía realizou 3.500 test de antígenos a persoal propio e de contratas. Do mesmo xeito, repartíronse máis de 10.000 mascarillas FFP2 entre todas as persoas que accederon ás instalacións, con obrigatoriedade de portalas dentro da biofábrica en todo momento.

O acceso, por outra banda, estivo controlado mediante unha aplicación móbil, que permite asegurar que todas as persoas fixéronse un test, con resultado negativo, en coronavirus, e que coñecen os principais aspectos de protección fronte ao coronavirus, que se avalía, a través dun test específico.
Ademais, dividiuse a parada en grupos independentes de traballo, cos seus propios servizos esenciais: estancias amplas e ventiladas para vestiarios; e comedores, en carpas de gran tamaño. Así, cada un destes grupos de traballo conformou unha burbulla independente do resto da planta para actuar sen interacción nin contactos de ningún tipo co resto dos grupos.
Desta maneira, logrouse limitar o contacto entre persoas, garantir en todo momento o cumprimento da distancia de seguridade e preservar, aínda máis, a seguridade de todos os participantes na parada.

En liña co aplicado pola compañía desde o inicio da pandemia, foron supervisadas, en campo, todas as medidas de seguridade na contorna da biofábrica, a través dunha campaña robusta de Observacións Preventivas de Seguridade por parte da liña de mando, fomentando tamén, que todas as persoas fosen igualmente prudentes nos seus comportamentos fora da planta.

Publicar un comentario

0 Comentarios

Ad Code

Responsive Advertisement