Red Gallega de Bibliotecas ) La protesta de BAMAD Galicia

BAMAD acaba de recibir a nova de que a Xunta de Galicia escolle para ocupar a xefatura de Servizo do Sistema de Bibliotecas de Galicia a unha persoa non bibliotecaria, entendemos que non foron quen de atopar entre o seu persoal técnico de Bibliotecas da administración autonómica (en total, 47 persoas) ningún perfil profesional que poida asumir a coordinación das redes de bibliotecas do país, e os servizos e apoios que son precisos para o seu óptimo funcionamento. Tampouco debe haber perfís axeitados entre o elevadísimo número de bibliotecarias e bibliotecarios das universidades galegas, nin nas restantes administracións públicas, desde a Estatal á municipal.

A área de Cultura da Xunta de Galicia avanza cara á desprofesionalización, nomeando discrecionalmente en comisións de servizo, a persoas dos corpos xerais, alleas á profesión e descoñecedoras dos seus métodos e técnicas o que incidirá negativamente no desenvolvemento, adaptación aos novos métodos ou acceso aos últimos avances dos servizos bibliotecarios ao ser privados dunha dirección cualificada elixida pola súa capacitación. Non sabemos a que se debe ou como se xustifica este nomeamento discrecional, pero pon de manifesto a pouca estima que a Xunta de Galicia mostra sobre os servizos que prestan as bibliotecas á sociedade. Dende BAMAD-Galicia cuestionamos a decisión tomada, e en vésperas do 8 de marzo, subliñamos que á falta de consideración polo colectivo profesional súmase a grave discriminación que supón privar de carreira profesional a un colectivo moi feminizado no que o 83% das traballadoras son mulleres, de non ser así, tomaríanse as mesmas medidas?

BAMAD GALICIA (Asociación de profesionais dos arquivos, bibliotecas, museos e centros de documentación de Galicia) é unha Asociación inscrita no rexistro central de Asociacións da Xunta de Galicia co número 2008/011733-1, sendo declarada de Utilidade pública por orde do 16 de decembro de 2014, de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Na Coruña, 5 de marzo de 2021
Artículo Anterior Artículo Siguiente