ENCE garantiza 400 millones en inversiones en Pontevedra si no le obligan a una salida prematura de Lourizán

 Ence investirá 400 M€ na súa biofábrica de Pontevedra se pode seguir operando

A aposta de Ence Energía y Celulosa pola súa biofábrica de Pontevedra reflíctese nun forte plan industrial de investimento, de case 400 millóns de euros, que a compañía ten previsto dedicar a mellorar a eficiencia desta planta, o aforro de auga e a calidade ambiental, se pode continuar operando esta instalación ata o ano 2073, segundo o establecido na prórroga concedida polo Goberno no ano 2016.

Trátase, en concreto, de 395 millóns de euros, tal e como consta na última actualización de modificación do Proxecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS), presentado pola compañía o 5 de novembro de 2020 coa finalidade de dar cumprimento, non só a todos os compromisos adquiridos coa concesión da citada prorroga, senón tamén de maximizar a eficiencia ambiental, enerxética e operativa desta biofábrica.

Desta cantidade, preto de 105 millóns de euros realizaríanse nun prazo máximo de catro anos desde a obtención das autorizacións e permisos necesarios para a súa execución, mentres que o resto dos investimentos (aproximadamente 290 millóns de euros) iríanse acometendo, paulatinamente, ao longo da  vida desta instalación.

A compañía, por tanto, ten grandes plans de crecemento, expansión e excelencia ambiental depositados nesta biofábrica, que constitúe todo un referente dentro das plantas de produción de celulosa e que, de feito, é unha das dúas únicas de Europa cuxo proceso produtivo está completamente libre do uso de cloro.

As partidas de investimento identificadas no citado documento cobren todas as áreas produtivas e organizativas desta  biofábrica, coa idea de introducir melloras en todas as áreas e en todas as etapas do proceso: parque de madeiras, proceso de fabricación da pasta de papel, caldeira de biomasa e de recuperación, fornos de cal, ciclo da auga,  minimización das emisións atmosféricas e do po e o ruído.

En liña con este compromiso, Ence tamén dedicou un papel protagonista ao seu biofábrica galega dentro do seu Plan Estratéxico, previsto para o período 2019-23, e publicado no ano 2018. Un plan que recolle o plan industrial e todos os investimentos previstos para a biofábrica de Pontevedra.

En concreto, no seu Plan Estratéxico a compañía contempla realizar investimentos de ata 100 millóns de euros en sustentabilidade, flexibilidade e excelencia ambiental nesta planta. Así mesmo, inclúe investimentos de 200 millóns de euros destinadas á súa eficiencia e a súa expansión.

En paralelo, a empresa investiu 132 millóns de euros nesta instalación desde o outorgamento da prórroga, en 2016, ata 2019. Desta cantidade preto de 60 millóns de euros forman parte do citado Plan Estratéxico.

En definitiva, para Ence é unha prioridade manter a actividade, o emprego e os investimentos do seu  biofábrica de Pontevedra, como parte da súa aposta por Galicia, polo emprego e pola sustentabilidade.

Para iso a compañía necesita, con todo, e como calquera investidor, seguridade xurídica.

A modificación da actual redacción do artigo 18.4 do proxecto de Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética eliminaría a retroactividade desta norma, o que sen dúbida facilitaría enormemente a situación e o futuro desta planta, así como do importante volume de emprego vinculado a ela en Pontevedra e en toda Galicia (máis de 5.000 persoas).
 

Artículo Anterior Artículo Siguiente