Centro de Acollida e Protección de Animais recibe nuevo equipo de radiodiagnóstico veterinario

A Deputación de Pontevedra segue a modernizar o Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) e iniciou o proceso para dotar dun completo equipo de radiodiagnóstico veterinario ás instalacións da Armenteira. Esta dotación suporá unha importante mellora no benestar dos animais, coa axilización do diagnóstico das súas posibles lesións a través dun método complementario de gran valor clínico, xa que ata agora as radiografías que se precisaba practicar aos cans e cadelas tiñan que ser realizadas a través dun servizo externo.

Deste xeito, a Deputación vai investir un orzamento de 29.000 euros na contratación do subministro, instalación e rexistro dun equipo de radioloxía de uso veterinario de, como mínimo, 20kw, e dun equipo completo de dixitalización indirecta da imaxe radiolóxica.

A radioloxía é unha das técnicas diagnósticas non invasivas que maior información aporta na clínica veterinaria, de xeito que resulta imprescindible para a valoración de estruturas óseas e aporta información de gran relevancia noutras estruturas brandas dos animais. Ata o momento, a valoración de posibles fracturas de animais ingresados no CAAN supoñía o traslado destes a un centro veterinario, o que implicaba tanto un custe económico como un retraso na obtención dun diagnóstico e no inicio dun tratamento, tanto no momento da valoración inicial como para as correspondentes revisións. De aí a necesidade de que o CAAN conte co seu propio equipo de radioloxía para garantir dese xeito o benestar animal, coa realización das probas diagnósticas necesarias desde o primeiro momento.

Hai que lembrar que nas importantes obras de mellora que realizou o pasado ano a institución provincial nas instalacións do CAAN incluíse a reforma da sala de clínica, coa creación dun novo quirófano e unha sala de raios X que é a que agora se vai completar cos novos equipos, cuxa contratación se prevé que estea lista a principios de abril.
Publicar un comentario

Publicar un comentario