Todo sobre la nueva temporada de Pesca fluvial en Galicia


A TEMPADA DE PESCA FLUVIAL GALEGA DE 2021 COMEZA O VINDEIRO 21 DE MARZO E REMATARÁ O 31 DE XULLO

  • O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a Orde na que se definen as normas para a pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma para a vindeira tempada
  • A pesca do salmón iníciase o 1 de maio e remata o 31 de xullo, pero o remate da temporada poderá adiantarse en función das cotas de captura
  • A pesca do reo iniciase o 1 de maio e remata o 31 de xullo, prolongándose en diferentes coutos ata setembro, mentres que a captura da troita comeza o 21 de marzo ata o 31 de xullo, agás nos coutos conveniados, nos que se prolongará ata o 30 de setembro na modalidade de pesca sen morte
  • Con carácter xeral, decláranse os luns como inhábiles para a pesca, agás os festivos nacionais ou autonómicos e, como nas tempadas anteriores, os xoves non festivos só se poderá practicar a pesca sen morte

A tempada de pesca para o ano 2021 na Comunidade autónoma galega comezará o vindeiro 21 de marzo e rematará o 31 de xullo, con carácter xeral. Así se establece na Orde que recolle as normas de pesca nas augas continentais, que hoxe publica o Diario Oficial de Galicia (DOG). Trátase da orde anual na que se definen as normas xerais de pesca das distintas especies ictícolas nas augas continentais de Galicia, de acordo co previsto no Regulamento de pesca fluvial de Galicia (Decreto 130/1997, do 14 de maio).


A publicación desta Orde coincide coa entrada en vigor da Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia; pero en todo caso, o Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais, permanece vixente no que non se opoña á nova lei.


Tal e como se recolle na resolución publicada, o período hábil para a pesca do salmón irá dende o 1 de maio ata o 31 de xullo, pero poderá adiantarse o remate da temporada en función das cotas de captura. Nos tramos compartidos do río Eo e nos coutos do río Ulla a tempada rematará o 30 de xuño. 


A cota de captura está establecida nun exemplar por persoa e xornada, cunha dimensión mínima de 40 centímetros (45cm no caso dos coutos compartidos con Asturias). Este ano védase o couto de Monteporreiro no Lérez, e a cota anual no río Ulla establécese nos 40 exemplares. No río Mandeo os exemplares serán 5, 15 no río Masma, 8 no río Miño, e 10 no couto de Salmeán. No resto dos coutos autorizados no río Eo non se establece cota anual de captura.


Ao igual que na anterior tempada de pesca, co obxecto de colaborar na mellora da poboación do salmón no río Ulla cando se capture un salmón nos cotos de Ximonde ou Santeles establécese un procedemento de doazón voluntaria para destinalo a reprodución artificial na piscifactoría de Carballedo ou a marcaxe e seguimento da súa migración no río Ulla. 


En relación cos engados, poden ser naturais autorizados como as miñocas e quisquillas, ou artificiais que son construídos imitando animais ou outros obxectos que poden ser atractivos para os peixes que se queren capturar. Estes poden ser a mosca artificial, culleriña e peixes artificiais ou semellantes. 


A pesca do reo

A tempada hábil en xeral comeza o 1 de maio e remata o 31 de xullo. A tempada prorrógase nas seguintes masas de auga:


- Coutos de Betanzos, Noia, Noval, Ombre, Padrón, A Ponte do Porto, Ribeiras, Segade, Traba, Xuvia e Lambre: a tempada rematará o 30 de setembro.

- Coutos Ponte Arnelas, Pontevea, Santeles, Sinde e Ximonde ata o 31 de agosto.


Sobre os engados, nos caso dos artificiais permítense os mesmos que no caso do salmón ao que se suma o risco. No que respecta aos engados naturais, permítense todos agás todo tipo de ovas de peixes e o peixe natural, e nas augas salmoneiras non se permiten os cebos naturais agás os autorizados para a pesca do salmón nos seus coutos.


Captura da troita 

Para esta especie a tempada comezará o 21 de marzo e rematará o 31 de xullo. Nos coutos con convenio de colaboración, prolongarase ata o 30 de setembro na modalidade de pesca sen morte, e nas augas salmoneiras, nas de reo ou nas de montaña non empezará a tempada ata o 1 de maio. Por norma xeral establécese a posibilidade de capturar 6 exemplares ao día e por persoa cunha talla mínima de 19 centímetros, e os engados son os mesmos que os da tempada pasada.


Para a tempada 2021 védanse en todas as masas de auga as seguintes especies: cangrexo de río, reñosa, espiñento, zamborca e anguía, e a pesca da saboga só se autoriza no tramo do río Ulla comprendido entre a presa de Couso e a desembocadura entre o 1 de maio e o 13 de xuño. Asemade,autorízase, exclusivamente dentro dos ámbitos territoriais que se indican, a pesca das seguintes especies exóticas invasoras: perca americana, carpa, cangrexo vermello americano e cangrexo sinal.


Xornadas hábiles

Tal e como se recolle na normativa, con carácter xeral decláranse os luns como inhábiles para a pesca, agás festivos nacionais ou autonómicos. Os xoves serán hábiles unicamente para a modalidade de pesca sen morte en todas as masas de auga, excepto o 1 de abril (Xoves Santo), que será hábil segundo a modalidade de pesca autorizada en cada masa de auga.


En relación coas horas, só se poderá practicar a pesca no período comprendido entre unha hora antes da saída do sol e unha hora despois da posta. As horas serán as establecidas na páxina web de Meteogalicia.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !