Editors Choice

3/recent/post-list

Ad Code

Responsive Advertisement

Recent in Technology

Ence contribúe a manter a subministración de enerxía renovable

Ence contribúe a manter a subministración de enerxía renovable durante o paso do temporal e a onda de frío. 
Ence, a través da xeración de enerxía renovable con biomasa, contribúe durante o inverno para soportar o aumento da demanda eléctrica en España, achegando ao sistema nacional enerxía xestionable e sen elevar o prezo do recibo eléctrico para os fogares.


Cunha potencia instalada total de 266 MW nas súas plantas de enerxía, a compañía é capaz de abastecer a medio millón de fogares a partir dunha fonte renovable, de orixe natural e local, como é a biomasa agroforestal.

Segundo datos oficiais achegados polo operador do sistema eléctrico, a demanda peninsular durante a semana pasada, do 4 ao 10 de xaneiro, incrementouse un 15,05% con respecto á precedente, sendo un 5,48% superior á da mesma semana do pasado ano. Este aumento na demanda coincidiu coa chegada á Península Ibérica da borrasca “Filomena” e a posterior onda de frío, que xerou fortes nevadas e xeadas no territorio.

As enerxías renovables han tido un peso importante neste período, ao xerar o 47,4% do total da electricidade, e un 72,4% da produción foi libre de emisións de CO2. As renovables contribúen a rebaixar o prezo da factura eléctrica dos fogares, fronte a outras tecnoloxías de xeración, máis caras, que explican a subida que nestes últimos días experimentou a factura eléctrica.

Ence dispón dunha capacidade de produción anual de 1.700 GWh, principalmente a partir de biomasa agroforestal. Unha das súas vantaxes baséase no seu carácter xestionable: é a única tecnoloxía renovable que se pode xestionar con independencia da meteoroloxía, o que a converte nun factor estratéxico para o sostemento da subministración, e esencial, por tanto, na necesaria transición xusta cara a un modelo enerxético descarbonizado.

A compañía operou con normalidade as súas plantas de enerxía renovable a pesar das dificultades creadas pola borrasca, grazas á subministración de biomasa local e ao compromiso coas comunidades onde opera.

Ademais, nas súas biofábricas de celulosa de Navia e Pontevedra Ence xera enerxía renovable a partir de biomasa e lignina, cunha potencia instalada de 111 MW e unha capacidade de produción anual de 900 GWh, que as converte en autosuficientes, achegando á rede eléctrica o excedente de produción.

Ence é a primeira empresa de España en produción de enerxía renovable con biomasa forestal e agrícola. Unha enerxía que conta con numerosos beneficios, dada a súa capacidade de creación de emprego, de desenvolvemento do medio rural e de contribución á mellora do medio ambiente.

Publicar un comentario

0 Comentarios

Ad Code

Responsive Advertisement