Se acabó la fiesta; ahora, por pelotas y como debe ser : mascarilla+1,5 metros, en todo momento obligatorios

O presidente do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, anunciou hoxe que o Consello da Xunta vén de adaptar o acordo de medidas preventivas para facer obrigatorio o uso de máscaras en todo momento.
Deste xeito, explicou que os cidadáns deberemos levar a máscara tanto ao aire libre como nos espazos pechados, sempre que se poida concorrer con outras persoas e aínda que se poida garantir a distancia de metro e medio.

As excepcións serán: aquelas persoas que teñan problemas respiratorios; cando se trate de persoas convivintes, tanto en espazos abertos como pechados; nas praias e piscinas durante o baño ou cando se permaneza sen desprazarse; nos establecementos de hostalería, no momento de consumir; e no caso de exercicio ao aire libre, sempre que sexa individual.

“Todos os expertos coinciden en que o uso xeneralizado de máscaras está a amosarse como unha das medidas máis eficaces para evitar a transmisión do virus”, recordou o titular da Xunta, subliñando que, con esta medida, Galicia dá outro paso máis no eido da prevención.

Nova adquisición de material para a loita contra a covid-19: máis de 6 millóns de euros

Nesa loita contra a covid-19, Feijóo destacou a autorización da tramitación de emerxencia de varios novos expedientes de contratación, por valor de 6,3 millóns de euros, para subministrar material e equipamento aos hospitais do Sergas fronte á covid-19.

O primeiro dos expedientes aprobados refírese á adquisición de equipos de protección individual por valor de 3,2 millóns, entre os que destacan: preto de 4 millóns de máscaras cirúrxicas; arredor de 20 millóns de luvas de exame de nitrilo e vinilo; 130.000 máscaras FFP2/FFP3; 25.000 pantallas de protección facial; 1.530.000 agullas hipodérmicas; e a adquisición de solución desinfectante e dosificadores.

O segundo expediente autorizado será para a contratación de diversos traballos e servizos na Área sanitaria da Coruña e Cee, así como para o subministro de materiais e produtos cun investimento total de máis de 2 millóns de euros.
Desta cantidade, ao redor de 1,3 M€ destinaranse principalmente á adquisición de kits de PCR, ademais de kits de detección de neumonía, kits de detección de ácidos nucleicos e medios de transporte para os virus.

O importe restante -algo máis de 740.000 euros- repartirase entre cámaras de inhalación para administrar medicamentos, máscaras de protección e máscaras cirúrxicas, termómetros dixitais e luvas de exame e cirurxía, así como gafas de protección ocular e batas protectoras estériles dun só uso.

No tocante ao terceiro expediente, que conta cun presuposto de 914.536 euros, ten como obxectivo diversos servizos e actuacións na área sanitaria coruñesa. Así, a maior parte deste orzamento destinarase a tarefas de limpeza e desinfección en hospitais, puntos de atención continuada e centros de saúde por 590.000 euros.

O último dos expedientes atinxe á Área sanitaria de Ferrol e estará destinado ao reforzo do servizo de limpeza no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, necesario para intensificar a desinfección no centro a causa da pandemia da covid-19.


Artículo Anterior Artículo Siguiente