Incrementa la Xunta su aportación en el 2020 en el Consorcio del Casco Vello

A Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) acaba de transferir ao Consorcio do Casco Vello de Vigo un total de 400.000 euros destinados a incrementar os investimentos para este ano.

Cómpre lembrar que o convenio asinado entre o IGVS e o Concello no ano 2017 prevía unha achega de 200.000 euros por parte da Xunta para as anualidades 2020 e 2021, pero unha modificación de devandito convenio, aprobada polo Goberno galego a finais do ano pasado, estableceu que a aportación sería o dobre, aumentando ata os 400.000 euros anuais. Os fondos correspondentes á anualidade 2020 xa están en poder do Consorcio.

O Consorcio do Casco Vello de Vigo constituíuse en febreiro de 2005, a través dun convenio asinado entre Alberto Núñez Feijoo (entón conselleiro da Xunta de Galicia), Corina Porro (alcaldesa de Vigo) e Francisco López Peña (presidente da Zona Franca). Posteriormente o IGVS mercou a participación da Zona Franca, quedando o capital do Consorcio repartido entre o organismo autonómico (90%) e o Concello de Vigo (10%).

O convenio asinado tiña vigor ata finais de 2017. Ese mesmo ano, ante a necesidade de continuar actuando no casco vello da cidade olívica, o IGVS propuxo a sinatura dun novo documento, polo que se prorrogaba a súa vixencia ata finais de 2021.
Neste segundo convenio establecíase que o IGVS realizaría unha aportación de 200.000 euros ao Consorcio nos anos 2018-2019-2020-2021. A modificación aprobada en 2019 polo Consello da Xunta modificou esa achega prevista para os anos 2020 e 2021, duplicándoa respecto ao compromiso inicial, ata alcanzar os 400.000 euros en cada anualidade.

------------------------------------------

O Comité Executivo do Consorcio Casco Vello de Vigo (CCVV), reunido baixo a presidencia da delegada da Xunta de Galicia en Vigo, Corina Porro, aprobou o inicio do proceso de licitación de dous novos proxectos de rehabilitación na zona do Berbés, que supoñerán un investimento próximo ao millón e medio de euros. Trátanse, en concreto, dos proxectos de recuperación dos edificios situados na Praza do Berbés 29 – que contará con catro vivendas e un local comercial- e na rúa San Francisco 15 – onde se crearán dúas novas vivendas tipo dúplex-.

Alzado do proxecto de recuperación de Berbés 29.

A intervención denominada Berbés 29 afecta en realidade á agrupación de tres edificios –Berbés 29, Berbés 31 e Poboadores 40- adquiridos no seu día polo CCVVo que supoñerá a unha das maiores intervencións acometidas por este organismo no barrio mariñeiro vigués, xa que dará lugar a unha edificación cunha superficie total construída de 795,70 metros cadrados distribuídos en 7 niveis. O orzamento básico de licitación é de 1.127.360,74 €.
Con todo a súa consideración como unha única intervención, o proxecto -elaborado polo estudo do arquitecto Javier Vázquez Fernández– sinala como un dos seus puntos básicos o mantemento da diferenciación dos edificios que a configuran, a fin de manter a súa integración na peculiar contorna urbanística do Berbés. Para iso respectaranse os accesos desde as dúas rúas cara ás que abre as súas fachadas esta promoción, lográndose a integración vertical das vivendas, zonas comúns e zona comercial a través dun ascensor e unhas escaleiras interiores que permitirán salvar o importante desnivel entre a entrada pola praza do Berbés e a da rúa Poboadores. O respecto á tipoloxía das fachadas propias deste tradicional barrio vigués é outro dos elementos tidos en conta no proxecto. Para iso conservarase o característico soportal mariñeiro da planta baixa e recuperarase un oco cegado na planta primeira, adaptándose os traballos de cantería e carpintería necesarios para a recuperación do conxunto aos condicionantes establecidos polo PEPRI do Casco Vello.
En canto á distribución a planta baixa, situada ao nivel da Praza do Berbés, aloxará zonas comúns e un local comercial de 77,10 m2 . Na primeira planta estarán situados catro rochos, zonas comúns e unha vivenda de 97,35 m2, dotada cun dormitorio e un baño. As plantas segunda e terceira aloxarán unha vivenda cada unha delas, ambas as de dous dormitorios e dous baños e unha superficie de 135,75112,5 metros cadrados respectivamente. A última das vivendas será un triplex de 98,80 metros cadrados, tamén dotado con dous dormitorios e dous cuartos de baño, que se distribuirá entre as plantas cuarta, quinta e sexta.

San Francisco 15

A segunda das intervencións cuxo proceso de licitación autorízase hoxe corresponde a San Francisco 15, un edificio adquirido en setembro de 2018 e que debido ao seu mal estado de conservación tivo que ser baleirado, manténdose tan só en pé na actualidade as súas dúas fachadas frontais cara ás rúas San Francisco e Poboadores, a fachada lateral cara a un canellón con escaleiras que comunica as citadas vías e a parede medianeira.
Esta actuación exponse cun orzamento basee de licitación de 369.812,05 € para, de acordo co proxecto elaborado polo arquitecto Rafael Cabeza Rey- Stolle, dar lugar a dúas novas vivendas tipo dúplex, con acceso independente para cada unha delas, distribuídas entre a planta baixa e os tres niveles superiores do edificio. Ambas as vivendas divídense nunha zona de día, situadas nas plantas inferiores e onde se atoparán un salón-comedor-cociña, un aseo e un lavadoiro- tendal, e zona de noite formada por tres dormitorios e un baño e situadas nas plantas superiores.
A vivenda A, distribuída entre a planta baixa e a primeira altura, terá unha superficie útil de 110,84 metros cadrados e á mesma accederase polo lateral do edificio. A denominada vivenda B, á que se accederá desde a rúa Poboadores, ten unha distribución similar e unha superficie útil de 119,74 metros cadrados. Ambas contarán, ademáis, cun pequeñó balcón.
Permitirán crear na zona do Berbés seis novas vivendas e un local comercial.
Share: