Ence impulsa o desenvolvemento dun sector forestal forte e sostible a través do seu modelo de xestión

O compromiso de Ence cunha xestión forestal sostible e responsable impulsa o avance das máis recoñecidas certificacións no monte galego e asturiano. Así, o 82% da madeira adquirida pola compañía en 2019 contaba con algún destes selos (PEFCTM e/ou FSC® con número de licenza FSC- C081854 e FSC- C099970). Ademais, dentro da superficie forestal que xestiona Ence (66.011 ha), máis dun 22% do total (14.822 ha) corresponde a áreas consideradas de protección e conservación de ecosistemas, o que reflicte a decidida aposta da empresa por un modelo que garanta a biodiversidade no monte.

No Día Mundial da Árbore, Ence quere destacar o papel que exerce como gran xestor de masas forestais en España, coa sustentabilidade como un dos seus principais eixos de funcionamento. A compañía converteuse nun referente nacional, xa que non só aplica esta política ás súas actividades, senón que ademais impulsa o desenvolvemento das comunidades locais, xerando emprego e creando valor. En especial, no medio rural, onde fixa poboación e axuda a loitar contra a “España Baleirada”.

Ence mantivo durante os últimos anos unha actuación baseada nos principios da certificación forestal. Nesta liña, en 2019, a superficie patrimonial da compañía alcanzou máis de 50.000 ha certificadas con FSC® e máis de 56.000 ha certificadas con PEFC. Ademais, a compra de madeira certificada e trazada PEFCTM e FSC® supuxo a promoción da xestión forestal sostible en preto de 9.595 ha de monte.

Ence pon todos os medios ao seu alcance para favorecer e potenciar a xestión do propietario forestal mediante a transferencia de coñecemento e de formación e información, así como mediante o desenvolvemento de programas de sensibilización ambiental. Neste sentido, durante 2019 realizáronse máis de 50 encontros divulgativos con Comunidades de Montes Veciñais en Man Común e propietarios forestais en Galicia e Asturias por parte do persoal do equipo de Selvicultura.

O compromiso de Ence coa xestión forestal profesionalizada e sostible materialízase tamén nos investimentos en tarefas como repoboacións, creación e mantemento de pistas e devasas, labores de selvicultura, elaboración de inventarios e pago de rendas e canons. En 2019, os investimentos nos montes patrimoniais de Ence ascenderon a case 7 millóns de euros.

Por último, instalouse un sistema de alertas de risco de incendio para todos os montes baixo xestión patrimonial que mellora a planificación dos traballos. Estableceuse un sistema de alertas adicional cos focos de calor próximos a montes de Patrimonio segundo diversos satélites da Nasa, que permiten previr potenciais danos, e lanzouse unha nova instrución para actuación en caso de incendios forestais.


Artículo Anterior Artículo Siguiente