Editors Choice

3/recent/post-list

Ad Code

Responsive Advertisement

Recent in Technology

Ence posiciónase como un referente de igualdade no sector industrial

A representación de mulleres no persoal de Ence é dun 21%, o que converte á compañía en referente na industria manufactureira española onde a muller representa un 7,2% dos traballadores.
A finais de 2018, Ence puxo en marcha un Plan de Igualdade co obxectivo de reducir a diferenza salarial e aumentar a representación da muller no persoal. A compañía presentou uns Obxectivos de Igualdade para o período 2019-2020, nos que se recollen dez medidas que gardan relación directa con temas como o desenvolvemento profesional, os procesos de selección ou as medidas de conciliación.
Na actualidade, tras superar o ano de vida, quedou patente o gran éxito do Plan de Igualdade. Ao finalizar 2019, o peso das mulleres no persoal incrementouse un 11%, pasando do 13% do total en 2015 ao actual 22%.
Outro dato importante é que, no grupo de traballadores con titulacións universitarias de 30 anos de idade ou menos, as mulleres representan máis do 70%.

Unha delas é Jennifer  Menéndez, Enxeñeira de Procesos Junior na  biofábrica de Navia. Cando lle preguntan acerca da posición que ocupa a muller no sector industrial, responde con sinceridade: «Aínda que cada vez ven máis mulleres no sector industrial, a realidade é que os homes seguen sendo maioría. Ademais, o tema da maternidade en moitas empresas ségueno vendo como un problema o que nos pecha portas ás mulleres».

Con todo, a realidade na compañía é totalmente distinta, xa que «Ence pode considerarse un referente en materia de igualdade para outras empresas, sobre todo pola flexibilidade horaria que permite conciliar a vida profesional coa persoal, especialmente para as nais e pais con fillos menores de 12 anos», destaca  Maryam  Abounaim, Enxeñeira de Procesos Junior na  biofábrica de Navia.

Comparándose con outras compañeiras de promoción que desempeñan postos similares noutras empresas, Laura Vermello, Técnica de Desenvolvemento de Produto na  biofábrica de Pontevedra, non dubida en afirmar que «hai moita concienciación no persoal masculino de Ence con respecto ao que me comentan as miñas antigas compañeiras, que moitas veces ven cuestionadas polo simple feito de ser mulleres». Así mesmo, esta nova enxeñeira química considera que «existe un gran traballo por parte de Ence na integración das mulleres, xa que sempre se me tratou da mesma maneira que aos meus compañeiros masculinos. Ademais, cada vez ven máis mulleres ocupando postos que tradicionalmente facían só homes. »

De feito, o 30% do persoal directivo da compañía son mulleres, destacando a súa presenza en áreas como a secretaría xeral do comité de dirección, a dirección de produción ou a dirección de capital humano.
Todas elas augúranlle un futuro positivo á muller no sector industrial, teniendo en cuenta os logros alcanzados en materia de igualdade. «Creo que as mulleres cada vez sentimos máis interese por este ámbito e vemos con bos ollos o potencial que encerra. Por iso, considero que a muller ten un bo futuro no sector, aínda que debemos seguir progresando nesta liña para lograr a igualdade plena», subliña  Maryam  Abounaim.

A igualdade de oportunidades é un dos alicerces éticos fundamentais de Ence. A pesar de non lograrse plenamente aínda, a compañía atópase no bo camiño para conseguilo, xa que grazas ás medidas implementadas ha conseguido posicionarse como unha das mellores empresas do seu sector en materia de igualdade.


Ad Code

Responsive Advertisement