Editors Choice

3/recent/post-list

Ad Code

Responsive Advertisement

Recent in Technology

Diversas empresas mostran o seu apoio a Ence lucindo o lazo solidario nas súas fachadas

O apoio á continuidade da  biofábrica de Ence Pontevedra no seu actual emprazamento non parou de crecer durante os últimos meses. Tal é o impacto que supoñería o peche da pasteira que diversas empresas quixeron mostrar o seu apoio lucindo o lazo solidario nas fachadas das súas sedes.
O emprego que Ence xera ás súas empresas auxiliares supón 2.500 postos de traballo.  Metalyset e  GrupoNogar en Pontevedra son algúns exemplos de empresas que quixeron demostrar o seu apoio na continuidade da  biofábrica de Lourizán.
GrupoNogar colocou o lazo solidario en todas as súas fachadas e instalacións, pois a vinculación que ten con Ence é de especial relevancia, xa que Ence exporta a práctica totalidade da súa produción anual a través do porto de Marín. Un tráfico que ascende a preto de 400.000 toneladas anuais e que representou en 2019 o 50% do total da mercadoría xeral convencional. Cífrase en máis de 100 os buques mercantes por ano que chegan ao Porto de Marín para cargar pasta de papel, unha actividade que mobiliza 14.000 camións ao ano e que implica uns 35 postos de traballo directos entre empresas de estiba portuaria, transportistas, consignataria, aduanas, tripulacións, a propia factoría, etc.. Unha actividade que xera importantes ingresos en taxas portuarias á Autoridade Portuaria do Porto de Marín.
O sector forestal é outro dos que se verían directamente prexudicados co peche da  biofábrica de Pontevedra. Ence é o principal cliente das familias galegas produtoras de madeira, cifradas ao redor das 200.000. Diariamente entran nas instalacións de Lourizán 300 camións cargados de madeira, motivo polo que moitos dos condutores decidiron colocar o lazo solidario nos seus vehículos para que a defensa da permanencia sexa visible nos seus percorridos por toda España.
Grazas á excelente relación que mantén Ence cos seus clientes, empresas como a Papeleira de  Brandia, en Santiago de Compostela, quixéronse sumar á crecente lista de empresas que apoian a continuidade da pasteira. Estas boas relacións son froito do esforzo que realiza a compañía día a día para ofrecer aos seus clientes as mellores solucións ás súas necesidades, baseadas na calidade dos produtos, a capacidade técnica e de servizo da compañía, así como a proximidade ao cliente.
Por ultimo hai que destacar a aquelas compañías que, sen ter ningunha vinculación coa  biofábrica, quixeron mostrar de igual maneira o seu apoio á permanencia, ao considerar que o cesamento da actividade da  biofábrica do seu actual emprazamento supoñería un duro golpe á economía galega. Tal é o caso de Metalúrxica  Covas en  Villagarcía ou  Vrio  Pack en Lugo.

Unha vez máis queda patente que Ence non só son as 400 persoas que compoñen o seu persoal, senón que tamén son os 2.500 empregados do sector auxiliar, os 2.000 do sector forestal, os 300 transportistas que chegan a Lourizán todos os días e os familiares de todos os anteriormente mencionados.


Ad Code

Responsive Advertisement