Editors Choice

3/recent/post-list

Ad Code

Responsive Advertisement

Recent in Technology

Licita la Xunta los tres proyectos de expropiación de terrenos que darán paso a la ampliación de San Paio de Navia, en Vigo

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda vén de licitar os contratos de servizos para a redacción de tres proxectos de expropiación dos terreos necesarios para a ampliación de San Paio de Navia, no Concello de Vigo, así como a realización do estudo xeotécnico deste mesmo ámbito.
O Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), organismo dependente da Consellería, destinará 79.860 euros á realización dos tres proxectos de expropiación das parcelas que non foron adquiridas en compravenda ou por permuta na ampliación do solo residencial para vivenda protexida de San Paio de Navia. Realizarase un proxecto de expropiación para cada un dos tres polígonos en que está dividida a ampliación. Os interesados terán ata o próximo 4 de abril para a presentación das súas ofertas.
Por outra parte, o IGVS licitou tamén o contrato de servizo para realizar un estudo xeotécnico para a redacción do proxecto de urbanización dos polígonos 1, 2 e 3 do Plan Parcial de San Paio de Navia. O importe de licitación neste caso ascende a 31.666,91 euros e o prazo para poder presentar as ofertas remata o 15 de marzo.

Ad Code

Responsive Advertisement