Editors Choice

3/recent/post-list

Ad Code

Responsive Advertisement

Recent in Technology

Nuevo lío. El bigobierno de Carmela Silva reduce de 3 a 2 los miembros de la Xunta en la mesa del Camino de Santiago

La presidenta del bigobierno de la Deputación de Pontevedra tiene a la Xunta debajo de un diente. Cada dos por tres, aprovecha lo que sea, con tal de sacudir la badana al Gobierno de Galicia. Se ha pasado su actual mandato guerreando contra la Xunta, emulando así a su jefe y mentor político, el alcalde Abel Ramón, con el que forma tandem polìtico en el eje Vigo-Pontevedra. La última de doña Carmela ha sido modificar por su cuenta el número de representantes de la Xunta en la mesa del Camino de Santiago en la provincia de Pontevedra. Cada día, un numerito...

A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA REDUCE DE TRES A DOUS OS MEMBROS DA XUNTA DE GALICIA NA MESA DO CAMIÑO DE SANTIAGO NA PROVINCIA

A institución provincial decidiu hoxe, de xeito irregular e sen previo aviso, excluír á S.A. de Xestión do Plan Xacobeo deste grupo de traballo
O Goberno galego fai un chamamento ao clima de diálogo e participación que está caracterizando a preparación do Xacobeo 21 como proxecto estratéxico de país

A Deputación de Pontevedra decidiu hoxe, de xeito irregular e sen previo aviso, a exclusión da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo da Mesa do Camiño de Santiago nesta provincia. Deste xeito, a institución provincial volve incumprir o regulamento deste grupo de traballo e reduce de tres a dous o número de representantes da Xunta de Galicia, a institución competente na xestión e promoción da Ruta Xacobea.
Despois de que o pasado mes de xaneiro a Deputación de Pontevedra vetara a participación do conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, a orde do día de hoxe prevía adaptar a representatividade oficial da Xunta á nova estrutura orgánica da Consellería de Cultura e Turismo, pero en ningún caso reducir a súa presenza dado o seu interese por traballar neste eido. De feito, malia que a Xunta manifestouse en contra desta decisión tras ter coñecemento durante a reunión, o presidente da Mesa decidiu sometelo a votación.
Resulta rechamante que se reduza a representatividade da administración que ten recoñecida a competencia da promoción e a sinalización dos Camiños de Santiago, así como a súa conservación e mantemento en colaboración con outras administracións públicas.
A decisión da Deputación contravén, igualmente, o primeiro obxectivo para o que foi creada a Mesa segundo o seu regulamento: “Ter información da Xunta de Galicia, a administración competente en materia do patrimonio cultural e de Turismo de Pontevedra, dos proxectos, accións e investimentos para a conservación, valorización, promoción, recuperación, sinalización e xestión do Camiño de Santiago o seu paso pola provincia de Pontevedra”. 
Á vista desta actitude, o Goberno autonómico volve facer un chamamento ao entendemento e o diálogo ao redor do Camiño de Santiago por riba de intereses localistas, partidistas ou particulares de calquera tipo. A Xunta de Galicia vén construíndo unha arquitectura participativa a todos os niveis na organización do Xacobeo 21, un clima que comparten a inmensa maioría das administracións públicas, entidades privadas e a sociedade civil.
Participación en diversos órganos

Como parte desta vontade integradora e construtiva, esta mesma semana a Xunta pediu á Delegación do Goberno en Galicia a incorporación da Deputación de Pontevedra como membro da Comisión de Seguridade Viaria dos Camiños de Santiago. Así mesmo, tense solicitado á Deputación de Pontevedra que designe un representante para participar na convocatoria do Consello Reitor da Axencia Turismo de Galicia en próximas datas.
Ad Code

Responsive Advertisement